Tandemová témata

1. ročník a 5.O

Témata jsou uvedena v přibližném pořadí, ve kterém na ně během školního roku přijde řada. Studenti mají možnost navrhnout i vlastní téma v souladu s učivem aktuálního ročníku. Realizace společenskovědního tandemu se řídí obecnými pravidly, podle kterých jsou výsledky práce také hodnoceny.


 1. Výzkumné metody v psychologii

 2. Prožívání a chování

 3. Emoce a jejich projevy

 4. Paměť a myšlení

 5. Osobnost - typy, vlastnosti a struktura

 6. Vývoj lidské osobnosti

 7. Jak se efektivně učit

 8. Syndrom vyhoření a duševní hygiena

 9. Sociologický výzkum – hlavní metody a jejich praktické příklady

 10. Metody průzkumu veřejného mínění

 11. Kulturní odlišnosti, předsudky a stereotypy

 12. Masová kultura a moc médií

 13. Sociálně patologické jevy 1 (výběr dle domluvy)

 14. Sociálně patologické jevy 2 (výběr dle domluvy)

 15. Sociálně patologické jevy 3 (výběr dle domluvy)

 16. Sociální skupiny a jejich význam

 17. Sociální problémy české společnosti 1 (výběr dle domluvy)

 18. Sociální problémy české společnosti 2 (výběr dle domluvy)

 19. Sociální problémy české společnosti 3 (výběr dle domluvy)

 20. Teorie davu

 21. Slušná a efektivní komunikace

 22. Komunikace beze slov

 23. Typologie konfliktů

 24. Strategie řešení konfliktů

 25. Konflikt společenských rolí

 26. Sociální normy a jejich porušování

 27. Globalizace, lokalizace a glokalizace

 28. Aktuální globální problémy 1 (výběr dle domluvy)

 29. Aktuální globální problémy 2 (výběr dle domluvy)

 30. Aktuální globální problémy 3 (výběr dle domluvy)