1.C

(2020/2021)

Formulář pro přihlášení ke společenskovědnímu tandemu

Přehled přihlášek k tandemu

(akceptované přihlášky se zabarví zeleně a dotyčnému studentovi bude téma osobně potvrzeno)

Tandem 1.C 2020/2021 (Odpovědi)