Klasifikační pravidla

ve výuce informatiky – platné pro skupiny v režii Michala Bělky

Hodnocení studentů vychází z klasifikačního řádu Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, který umožňuje zavést v rámci předmětu bodový systém. Jako student jsem absolvoval pět let výuky matematiky pod vedením průkopníka tohoto systému. Považuji ho za velmi výhodný, protože studentům poskytuje možnost s trochou píle zcela zahladit případný jednorázový výbuch u prověrky. Horní bodová hranice navíc není stanovena, proto mají studenti se skutečným zájmem o obor příležitost posouvat laťku stále výš aktivitou nad rámec povinných úkolů.

Aktuální klasifikační tabulky i "simulátor" možných výsledků jsou k dispozici ve virtuálních učebnách.