Klasifikační pravidla

ve výuce informatiky – platné pro skupiny v režii Michala Bělky

Hodnocení studentů vychází z klasifikačního řádu Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, který umožňuje zavést v rámci předmětu bodový systém. Jako student jsem absolvoval pět let výuky matematiky pod vedením průkopníka tohoto systému. Považuji ho za velmi výhodný, protože studentům poskytuje možnost s trochou píle zcela zahladit případný jednorázový výbuch u prověrky. Horní bodová hranice navíc není stanovena, proto mají studenti se skutečným zájmem o obor příležitost posouvat laťku stále výš aktivitou nad rámec povinných úkolů.

Příležitosti k získání bodů

  • Body nad rámec bodovaných akcí je možné získat aktivitou v hodině, plněním extra výzev, účastí v soutěžích a projektech souvisejících s informatikou, případně dobrovolnými výstupy nad rámec předepsaných povinností. Horní hranice není stanovena, rekordy se zaznamenávají v rámci jednotlivých ročníků.
  • Ztráta bodů je možná v důsledku nesplnění zadaných úkolů, nepřipravenosti na hodinu či nepozornosti, která se projeví neschopností zodpovědět kontrolní otázku či splnit aktuální úkol. Srážky za těchto okolností rostou v rámci celého pololetí aritmetickou posloupností s diferencí 1. Je tak možné dostat se i do záporných hodnot, ale spíše jen v teoretické rovině - a běda tomu, kdo to bude zkoušet!
  • V rámci prověrek, výstupů a projektů se student může dostat v nejhorším případě na nulu, body se mu z klasifikace neodečítají.
  • Zmeškané prověrky je možné po domluvě s učitelem nahradit, zmeškaný výstup (ze závažných důvodů) odložit.
  • Prověrky, které se studentovi nepovedly, není možné opravit, ale ušlý bodový zisk lze dohnat jinak.

Bodové hranice pro známky

Vysvobozující poznámka pro druhý ročník

Vzhledem k menšímu počtu hodin bude u vás prověrek i povinných výstupů jen polovina, úměrně tomu se samozřejmě krátí i minimální bodové hranice. Jedničku na vysvědčení tak můžete dostat už za 58 bodů, a to se vyplatí!