Výchova

k občanství

V hodinách výchovy k občanství a světa práce se v letošním školním roce nemám s kým potkávat. :D