Výchova

k občanství

V hodinách výchovy k občanství a světa práce se v letošním školním roce budeme setkávat s kvartou. Podobu naší spolupráce domluvíme na první hodině, pak se objeví i tady.