Kvintózní úvod
k práci s daty

Naskenovaná publikace z roku 1932 obsahuje seznam žáků, kteří na Státním československém gymnasiu v Mladé Boleslavi studovali přesně před 90 lety. Vaším týmovým úkolem bude zpracovat tato data do strojově čitelné podoby tak, aby z nich pomocí určitých výrazů, funkcí nebo příkazů bylo možné zjistit odpovědi na následující otázky.

Data celé školy zpracujte do jediné tabulky, doporučuji v této první fázi využít namísto Excelu aplikaci Google Spreadsheets (kvůli efektivnější hromadné práci). Až bude tabulka kompletní, můžete si ji zkopírovat do Excelu, abyste mohli používat vzorce, se kterými už máte zkušenosti.

Pokud už víte, jak některé úkoly vyřešit, vložte výpočty na nový list (klidně všechny na jeden). Pokud nevíte, jak daný výpočet v Google Spreadsheets nebo v Excelu technicky "naklikat", ale jste schopni logické úvahy, co a jak by se mělo spočítat, pochlubte se aspoň touto úvahou.

Zkratky jmen a obcí, pokud to jde, rozepisujte na celá jména a názvy!

Data o celé škole

 • Jaký byl celkový počer žáků gymnázia na konci roku 1930/1931 ?

 • Jak velký podíl měly v celkovém stavu žactva dívky?

 • Kolik bylo ve škole zapsáno privatistů?

 • Jak velká část žáků (vyjádřeno v procentech) měla výborný prospěch?

 • Jaké bylo druhé nejčastější rodiště žáků a kolik jich odtud pocházelo?

 • Kolik žáků trvale bydlelo někde jinde, než se narodili? (vycházejte z údaje o bydlišti rodičů)

 • Jaké křestní jméno bylo nejčetnější mezi chlapci?

 • Jaké křesní jméno bylo nejčetnější mezi dívkami?

 • Jaké příjmení bylo na celé škole nejčetnější (počítejte dívčí přechýlená dohromady s chlapeckými)

Doplňková data

 • Měla větší podíl žáků s výborným prospěchem třída I.a, nebo I.b?

 • Který ročník byl ve škole nejpočetnější?


ZaciGymnazia.pdf